SJEĆANJE

BRANKO ZLATOVIĆ
14. X. 1997. – 14. X. 2017.
Dvadeset je godina otkako nije među nama, a ipak svaki dan je tu, u idejama koje je razvijao, u toplini koju je stvarao, u poštovanju koje je zaslužio. Dvadeset godina nije među nama, ali nosimo ga u sebi uvijek. Zahvalni.
Obitelj