SJEĆANJE

KATICA ZELJČIĆ
5. VII. 2007. - 5. VII. 2011.
S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: suprug Vladimir, Robert, Tihana, Stella i Mihaela