ZAHVALE

Danas se navršava mjesec dana odkad nas je napustio naš dragi suprug, otac, djed i svekar
IVO ZEGNAL
6. I. 2018. - 6. II. 2018.
Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i svim dragim ljudima koji svojom sućuti, brigom i pažnjom nastoje ublažiti bol za našim dragim Ivom i koji će ga pamtiti kao dobrog čovjeka.
Ivo, hvala što si utkao u nas dio svojih snaga i dobrota, i na blagoj, ali ustrajnoj poduci o humanim vrijednostima koje si živio.
Ljubav ne umire, samo postaje tiša i još dublja.
obitelj Zegnal