Zahvale

  1. bez slike širina 3,9 cm

  2. sa slikom širina 3,9 cm

  • visina 3 cm
  • visina 4 cm
  • visina 5 cm
  • visina 7 cm
  • visina 10 cm

*PDV je uključen u cijenu.

Cijena

Cijena i načini plaćanja određeni su cjenikom usluga tvrtke Večernji list d.o.o., koji vrijedi na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu korisnik usluge ne može opozvati.

Večernji list d.o.o. ovlašten je mijenjati cjenik usluge bez prethodne najave te je obvezan objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i prikladan način. Izmjena cjenika, promjene paketa ili akcijski popusti ne primjenjuju se na već plaćene objave.

Načini plaćanja

Objavu u tiskanom izdanju Večernjeg lista na stranici sjecanje.hr moguće je platiti sljedećim kreditnim karticama:

American Express Master Card Visa