ZAHVALE

cjelokupnom osoblju stacionara Doma umirovljenika "Centar", Klaićeva ulica, za dugogodišnju pažnju i njegu pruženu našoj dragoj mami, svekrvi i baki
FRANJICI GRACIN
Zahvalni: Dunja i Drago Ptiček