ZAHVALE

Duboko potreseni smrću dragog supruga, oca, punca i djeda
prof. dr. sc. ZVONKA BENČIĆA
najtoplije zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u našoj tuzi, izrazili sućut usmeno ili pisano i okitili odar cvijećem, vijencima i ispratili našeg Zvonka do vječnog počinka. Ujedno zahvaljujemo dekanu Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke dr. sc. Denisu Bariću na utješnim i lijepim riječima kao i doc. dr. sc. Ivanu Bahunu i mr. sc. Ernestu Mihaleku koji su izrekli zahvalnost pokojniku.
Supruga Dubravka, kći Marina sa suprugom Ivanom, unučad Dora, Josip i Porga