ZAHVALE

Izražavamo iskrenu zahvalnost svima koji su nam pružili riječi utjehe, izrazili sućut i s nama dostojanstveno ispratili, osobno ili u mislima, našeg dragog supruga i oca
IVANA VUKOVIĆA (ICU)
na vječni počinak.
Supruga Sonja i kći Marijana