ZAHVALE

Povodom smrti našeg voljenoga sina, supruga, oca i brata
ANĐELKA LONČARA
ovim putem želimo zahvaliti svim medicinskim djelatnicima K. B. Dubrava i K.B.C Sestre Milosrdnice na pruženoj njezi i skrbi našem dragom Anđelku. Hvala vam na požrtvovnosti i brizi koju ste do posljednjeg trenutka pružili Anđelku a nama bili potpora u najtežim trenutcima.

majka Ana, supruga Ljiljana, sinovi Ivan i Tomislav, braća i sestra s obiteljima