SJEĆANJE

na
BARBARU PAVLEKOVIĆ-VESELINOVIĆ
15. X. 2013. – 15. X. 2019.
Sjećanje na tvoj dragi lik čuvamo s ljubavlju i tugom.
unuke Valentina, Veronika, Tea, Mila i Lara, sin Danko i snaha Ida