POSLJEDNJI POZDRAVI

najdražoj mami
MIRJANI PRIBILOVIĆ
Zauvijek ćeš ostati u mom srcu.
Tvoja kći Mirela