ZAHVALE

JASNA VULJEVIĆ
profesorica
Dirnuti pažnjom i poštovanjem prema našoj voljenoj zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima, kolegama i medicinskom osoblju koji su bili uz nas u teškim trenutcima.
Pokazali ste nam koliko ste je voljeli i poštovali.
Ožalošćena obitelj