ZAHVALE

U povodu smrti
VLADIMIRA VUKELIĆA
zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima, susjedima, osoblju bolnice Sv. Duh na svakom stisku ruke i riječima utjehe u našoj dubokoj boli.
Tuga i bol nam srca para, jer ti više nisi s nama.
Bog te je pozvao sebi, ne pita kako je nama.
Spavaj, mirno spavaj i o našem susretu sanjaj.
Zahvalna obitelj