ZAHVALE

Dirnuti poštovanjem prema našem dragom suprugu ocu i bratu,
IVANU VRABECU
zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima, kolegama i svećenicima na svakom izrazu sućuti i ispraćaju na posljednji počinak. Posebice hvala liječnicima, medicinskim sestrama , tehničarima i osoblju Specijalne bolnice za plućne bolesti u Rockeffelerovoj ulici u Zagrebu koji su svojim trudom i pažnjom dane provedene u bolnici učinili lakšim, te kolegama i suradnicima na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac na razumijevanju i potpori. Bio u vječnom miru sa Svevišnjim
Ožalošćena supruga Marica i sin Romano