ZAHVALE

ANA VINCEK, prof.
Od srca hvala prim. doc. dr. sc. Rajku Furešu te svim liječnicima i sestrama Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Opće bolnice Zabok koji su olakšali posljednje trenutke našoj voljenoj Ani.
Zahvaljujemo susjedima i kumovima te svim prijateljima koji su ispratili našu majku i sestru na vječni počinak. Hvala župniku Ivanu Mikecu i Milanu Buriću koji su se lijepim riječima rastali od naše Ane, gradonačelniku Marku Vešligaju te ravnateljici OŠ Janka Leskovara Pregrada Zdravki Žiger Žgeli na komemoraciji u školi u kojoj je Ana radila punih 40 godina. Prošlo je mjesec dana od kada nas je napustila.
Posebno zahvaljujemo teti Branki, Mareku i Ankici, Božici, Ivici i Zdravku te svima koji su cijelo ovo vrijeme uz Denisa.

Ožalošćeni sin i brat sa Zdenkom