SJEĆANJE

ANKA VASILJ
24. IX. 2005. – 24. IX. 2017.
Teško je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe, ali kažu da plemeniti ljudi kratko žive a dugo se pamte. Ne postoji zaborav, ni utjeha.
Sjećanje na tebe ostat će vječno.
Obitelj