POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom tetku
RUDIJU VDOVIČU
Serđo, Slavija i Danea