POSLJEDNJI POZDRAVI

dragoj mami
JELENI TURUK
Zauvijek ćeš ostati u našem sjećanju
sin Robert i snaha Vesna