POSLJEDNJI POZDRAVI

dragoj Baki Seki
JELENI TURUK
Bila si najbolja baka
unuci Mladen sa suprugom Nikolinom, Tina, Fran i Luka Turuk