SJEĆANJE

na voljenog
MARIJANA TOTHA
2. XII. 1990. - 2. XII. 2020.
Ljubav i tuga za tobom su vječni.
Margita s djecom