ZAHVALE

povodom smrti moje mame
ANE BAUK rođ. ŠARE
Izražavam osobitu zahvalnost dr. Stelli Čorić na iznimnoj požrtvovnosti i pažnji kojom je pratila
zdravlje moje mame. Bila mi je velika podrška u najtežim trenucima na čemu ću joj uvijek biti zahvalna.
Zahvaljujem sestri Darinki i sestri Ani koje su brinule o njezi moje mame s velikim
poštovanjem i humanim odnosom.
Puno hvala svim njegovateljicama koje su se brinule o mojoj mami tokom ovih godina.
Hvala susjedi Marini.
kći Maja