SJEĆANJE

PAUL KORAČIN
29. V. 2000. - 29. V. 2020.
Stalno si u našim mislima.
Tvoji:
Pupa, Matea, Miro