POSLJEDNJI POZDRAVI

dragoj i voljenoj
LJILJI
Hvala ti na tvojoj brizi i dobroti.
Voli te
tvoj Veco