SJEĆANJE

na našeg voljenog supruga i oca
MIROSLAVA STJEPANDIĆA dipl. oecc.
15. III. 2005. – 15. III. 2018.
U našim si srcima i našim sjećanjima. Uvijek voljen. Nikada zaboravljen.
Tvoji: Dragica i Ante