SJEĆANJE

Stižu na nas sjećanja,
dragi naš Kiko...

ŽIKICA STANKOVIĆ - ŽILE
7. VII. 1959. - 29. V. 2019.

Ako ti jave: umro sam,
ne vjeruj, to ne umijem.
Na ovu sam Zemlju svratio
da ti namignem malo,
da za mnom ostane lepršav trag...
(Besmrtna pjesma, MMA)

Vole te Branka, Lana, Narcisa i teta Zdravka