SJEĆANJE

na voljenu suprugu
ĐURĐIJU (JULIJANU) STANIŠIĆ
18. II. 2004. – 18. II. 2018.
Vrijeme prolazi, sjećanje na tvoju dobrotu vječno živi.
Dobrota kojom si zračila i ljubav koju si pružala pratit će me cijeli život.
Zauvijek tvoj suprug Kosta