POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom tečeku i šogoru
JOSIPU KAMENSKOM
Bio si, jesi i ostat ćeš dio nas zauvijek.
Od srca Ti hvala za sve.
Matija, Krešo, Katarina, Zdenka i Ivica Sporiš