SJEĆANJE

KATICA ŠOŠTARKO
Prošla je tužna godina, duga i preduga.
Jako nam fališ!
Tvoji najmiliji