SJEĆANJE

na dragu mamu
LJUBICU ŠOŠTARIĆ
rođ. PAVENIĆ
5. II. 2006. - 5. II. 2011.
Tvoji: Jagoda, Svetislav, Mato i Katica s obiteljima