SJEĆANJE

na našu voljenu suprugu, majku i baku
MILKU SMOKROVIĆ
16. I. 2017. – 16. I. 2018.
U mislima na tebe danju i noću mirno spavaj u krilu Božjem,
ljubavi moja i čekaj svoga Kuzmana.
Vječno tvoj Kuzman, tvoj voljeni unuk Luka i sin Stipe