ZAHVALE

Dirnuti pažnjom u trenucima bolnog rastanka od našeg dragog supruga, oca, djeda i tasta
SLAVKA PETRLIĆA
najtoplije zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima i brojnim prijateljima koji su nam pružili utjehu u teškim trenucima i bili uz nas prilikom ispraćaja na vječni počinak.
supruga Slavica, kći Monika, unučad Silvija i Leon, zet Igor