SJEĆANJE

na mog dragog i dobrog sina
VJEKU SLIŠKA
29. III. 2001. - 29. III. 2011.
Prošlo je tužnih deset godina otkako nisi sa mnom.
U mom srcu i molitvama si, sine moj!
Tvoja mama Anđa