SJEĆANJE

na voljenog oca, djeda i brata
MIJU VUKELJU
20. VI. 1996. - 20. VI. 2011.
kći Lahorka, unuka Suzana, sestra Kata i nećakinja Biljana