SJEĆANJE

KATA HAMZIĆ
20. VI. 2006. - 20. VI. 2011.
S nama si u našim srcima i mislima.
Tvoji najdraži