SJEĆANJE

IVAN OŠTARIJAŠ
5. VI. 1991. - 5. VI. 2011.
Zauvijek si u mojim mislima i srcu.
Tvoja supruga Štefica