SJEĆANJE

ANĐELKA KNEŽEVIĆ
5. VI. 2008. - 5. VI. 2011.
I treća godina prođe, a tuga i bol ne prođe.
Ne vidim ti osmijeh, ne čujem ti glas, ali znamo da si ti uz nas.
Tvoji: suprug Ivica, svekar Nikola i svekrva Marica