SJEĆANJE

na
DARINKU KASANIĆ
4. VI. 1997. - 4. VI. 2011.
Navršava se četrnaest godina, najdraža naša, otkako te nema među nama.
Ali u našim sjećanjima i srcu ostat ćeš zauvijek i živjet ćeš vječno.
Tvoji najmiliji: Božidar, Božica, Robert i Diana