SJEĆANJE

na našu dragu suprugu i majku
DORU ZRNC
4. VI. 2001. - 4. VI. 2011.
Uvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima.
Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam dala.
Tvoji: suprug Rudolf, kći Jadranka, zet Michael