SJEĆANJE

RUDOLF BAČANEK
4. VI. 2003. - 4. VI. 2011.
Dragi naš Bačanek,
svih ovih godina, svakog dana, uvijek si s nama.
Beskrajno te vole
tvoje: Ljubica, Renata i Hana