SJEĆANJE

MILJENKO PAVIČIĆ
19. XI. 2009. - 19. XI. 2010.
Uvijek ćemo te voljeti.
Katarina, Lidija, mama i tata