SJEĆANJE

Mama. Moja. Jedina.
Najbolja. Hvala ti!
ALBINA PRISLAN
28. XI. 1981. - 28. XI. 2021.
Zauvijek,
tvoja Duškica