SJEĆANJE

na našeg dragog tatu, tasta i djeda
DRAGUTINA ŽAGARA
15. X. 1980. - 15. X. 2021.
Sa zahvalnošću čuvamo uspomenu na tvoju dobrotu, ljubav i požrtvovnost za nas u našim srcima.
Tvoji najmiliji