SJEĆANJE

na
DAMIRA MODRIĆA
15. IX. 2020. - 15. IX. 2021.
Navršila se tužna godina, uvijek si s nama.
Ujna Rozina i buraz Nele