SJEĆANJE

na voljenog oca, svekra i djeda
JOZU MARIĆA
7. VIII. 2016. - 7. VIII. 2021.
Ni smrt, ni vrijeme ne brišu sjećanja na tebe.
Tvoji najmiliji: sin Mate, snaha Iva te unučad
Katarina, Josip i Domagoj Ivan