SJEĆANJE

na majku i suprugu
BISERKU STIPETIĆ KOJIĆ
15. I. 2008. - 15. I. 2021.
Zauvijek te čuvamo u srcima!
Tvoji: Tanja i Slavko