SJEĆANJE

na našega voljenog
JOSIPA BILANA
3. XII. 2002. - 3. XII. 2010.
Ostat ćeš zauvijek prisutan u našim srcima, vječno voljen i nikada zaboravljen.
Tvoje: mama, seka i Andrej