OBAVIJEST O SMRTI

Javljamo svim prijateljima, rodbini i znancima da je preminuo naš dragi
mr. sc. HRVOJE ŠIMIĆ, dr. vet. med.
20. IX. 1939. – 26. X. 2019.
Prema pokojnikovoj želji, sahranjen je u krugu najuže porodice.
Ožalošćeni: supruga Katica, kćeri Sanja i Ranka