ZAHVALE

U utorak 29. VIII. 2017. navršilo se mjesec dana od smrti naše
MAJE BALARIN
U nemogućnosti da se svima pojedinačno zahvalimo na pijetetu , izrazima ljubavi i izraženom žalovanju, to činimo ovim pismom.
Zahvaljujemo svima na ispraćaju u Zagrebu i Korčuli, svima koji su vijencima, buketima cvijeća ili kitama ruža i brojnim voštanicama okitili njezin grob, onima koji su osobno, brzojavima ili prigodnim pismima izrazili žalovanje i ljubav prema Maji.
Zahvaljujemo posebno dekanu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegama sa Zavoda za fiziku i biofiziku , te predsjedniku Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, koji su nadahnutim riječima istakli Majin znanstveni, stručni i društveni rad.
Svima još jednom naša duboka zahvalnost.
Obitelj Balarin