SJEĆANJE

na našu voljenu i dragu
MARIJU ŠEŠERKO
rođ. MERKAŠ
16. II. 2009. - 16. II. 2020.
Sjećanje na tebe i tvoj lik nikada neće izblijediti.
Uvijek ćeš biti u našim srcima i vječno živjeti u njima.
Tvoj suprug Štef s djecom, unucima i praunukom Miom