SJEĆANJE

na našeg dragog
TOMISLAVA ŠEGOVIĆA
26. IV. 2010. - 26. IV. 2011.
Niti suze, niti riječi ne mogu svu tugu i bol izreći.
Tvoj anđeoski osmijeh i dobrota, pratit će nas do kraja života.
Zauvijek ćeš biti u našim mislima, srcima i molitvama.
Čuvali te anđeli nebeski!
Tvoji roditelji i sestra