ZAHVALE

po odlasku na vječno počivalište našeg dragog supruga, djeda i svekra
NIKOLE ŠEGOTE
dipl. ing. el. techn.
primili smo mnoge izraze sućuti rodbine, prijatelja, kolega i ostalih dragih ljudi kojima od srca zahvaljujemo.
Njegovi najdraži: supruga Nevenka, unučad Nikola i Helena i snaha Suzana